i386-asm.h 23 KB


 1. DEF_ASM_OP0(clc, 0xf8) /* must be first OP0 */
 2. DEF_ASM_OP0(cld, 0xfc)
 3. DEF_ASM_OP0(cli, 0xfa)
 4. DEF_ASM_OP0(clts, 0x0f06)
 5. DEF_ASM_OP0(cmc, 0xf5)
 6. DEF_ASM_OP0(lahf, 0x9f)
 7. DEF_ASM_OP0(sahf, 0x9e)
 8. DEF_ASM_OP0(pusha, 0x60)
 9. DEF_ASM_OP0(popa, 0x61)
 10. DEF_ASM_OP0(pushfl, 0x9c)
 11. DEF_ASM_OP0(popfl, 0x9d)
 12. DEF_ASM_OP0(pushf, 0x9c)
 13. DEF_ASM_OP0(popf, 0x9d)
 14. DEF_ASM_OP0(stc, 0xf9)
 15. DEF_ASM_OP0(std, 0xfd)
 16. DEF_ASM_OP0(sti, 0xfb)
 17. DEF_ASM_OP0(aaa, 0x37)
 18. DEF_ASM_OP0(aas, 0x3f)
 19. DEF_ASM_OP0(daa, 0x27)
 20. DEF_ASM_OP0(das, 0x2f)
 21. DEF_ASM_OP0(aad, 0xd50a)
 22. DEF_ASM_OP0(aam, 0xd40a)
 23. DEF_ASM_OP0(cbw, 0x6698)
 24. DEF_ASM_OP0(cwd, 0x6699)
 25. DEF_ASM_OP0(cwde, 0x98)
 26. DEF_ASM_OP0(cdq, 0x99)
 27. DEF_ASM_OP0(cbtw, 0x6698)
 28. DEF_ASM_OP0(cwtl, 0x98)
 29. DEF_ASM_OP0(cwtd, 0x6699)
 30. DEF_ASM_OP0(cltd, 0x99)
 31. DEF_ASM_OP0(int3, 0xcc)
 32. DEF_ASM_OP0(into, 0xce)
 33. DEF_ASM_OP0(iret, 0xcf)
 34. DEF_ASM_OP0(rsm, 0x0faa)
 35. DEF_ASM_OP0(hlt, 0xf4)
 36. DEF_ASM_OP0(nop, 0x90)
 37. DEF_ASM_OP0(pause, 0xf390)
 38. DEF_ASM_OP0(xlat, 0xd7)
 39. /* strings */
 40. ALT(DEF_ASM_OP0L(cmpsb, 0xa6, 0, OPC_BWLX))
 41. ALT(DEF_ASM_OP0L(scmpb, 0xa6, 0, OPC_BWLX))
 42. ALT(DEF_ASM_OP0L(insb, 0x6c, 0, OPC_BWL))
 43. ALT(DEF_ASM_OP0L(outsb, 0x6e, 0, OPC_BWL))
 44. ALT(DEF_ASM_OP0L(lodsb, 0xac, 0, OPC_BWLX))
 45. ALT(DEF_ASM_OP0L(slodb, 0xac, 0, OPC_BWLX))
 46. ALT(DEF_ASM_OP0L(movsb, 0xa4, 0, OPC_BWLX))
 47. ALT(DEF_ASM_OP0L(smovb, 0xa4, 0, OPC_BWLX))
 48. ALT(DEF_ASM_OP0L(scasb, 0xae, 0, OPC_BWLX))
 49. ALT(DEF_ASM_OP0L(sscab, 0xae, 0, OPC_BWLX))
 50. ALT(DEF_ASM_OP0L(stosb, 0xaa, 0, OPC_BWLX))
 51. ALT(DEF_ASM_OP0L(sstob, 0xaa, 0, OPC_BWLX))
 52. /* bits */
 53. ALT(DEF_ASM_OP2(bsfw, 0x0fbc, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REGW | OPT_EA, OPT_REGW))
 54. ALT(DEF_ASM_OP2(bsrw, 0x0fbd, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REGW | OPT_EA, OPT_REGW))
 55. ALT(DEF_ASM_OP2(btw, 0x0fa3, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REGW, OPT_REGW | OPT_EA))
 56. ALT(DEF_ASM_OP2(btw, 0x0fba, 4, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_IM8, OPT_REGW | OPT_EA))
 57. ALT(DEF_ASM_OP2(btsw, 0x0fab, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REGW, OPT_REGW | OPT_EA))
 58. ALT(DEF_ASM_OP2(btsw, 0x0fba, 5, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_IM8, OPT_REGW | OPT_EA))
 59. ALT(DEF_ASM_OP2(btrw, 0x0fb3, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REGW, OPT_REGW | OPT_EA))
 60. ALT(DEF_ASM_OP2(btrw, 0x0fba, 6, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_IM8, OPT_REGW | OPT_EA))
 61. ALT(DEF_ASM_OP2(btcw, 0x0fbb, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REGW, OPT_REGW | OPT_EA))
 62. ALT(DEF_ASM_OP2(btcw, 0x0fba, 7, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_IM8, OPT_REGW | OPT_EA))
 63. /* prefixes */
 64. DEF_ASM_OP0(wait, 0x9b)
 65. DEF_ASM_OP0(fwait, 0x9b)
 66. DEF_ASM_OP0(aword, 0x67)
 67. DEF_ASM_OP0(addr16, 0x67)
 68. ALT(DEF_ASM_OP0(word, 0x66))
 69. DEF_ASM_OP0(data16, 0x66)
 70. DEF_ASM_OP0(lock, 0xf0)
 71. DEF_ASM_OP0(rep, 0xf3)
 72. DEF_ASM_OP0(repe, 0xf3)
 73. DEF_ASM_OP0(repz, 0xf3)
 74. DEF_ASM_OP0(repne, 0xf2)
 75. DEF_ASM_OP0(repnz, 0xf2)
 76. DEF_ASM_OP0(invd, 0x0f08)
 77. DEF_ASM_OP0(wbinvd, 0x0f09)
 78. DEF_ASM_OP0(cpuid, 0x0fa2)
 79. DEF_ASM_OP0(wrmsr, 0x0f30)
 80. DEF_ASM_OP0(rdtsc, 0x0f31)
 81. DEF_ASM_OP0(rdmsr, 0x0f32)
 82. DEF_ASM_OP0(rdpmc, 0x0f33)
 83. DEF_ASM_OP0(ud2, 0x0f0b)
 84. /* NOTE: we took the same order as gas opcode definition order */
 85. ALT(DEF_ASM_OP2(movb, 0xa0, 0, OPC_BWLX, OPT_ADDR, OPT_EAX))
 86. ALT(DEF_ASM_OP2(movb, 0xa2, 0, OPC_BWLX, OPT_EAX, OPT_ADDR))
 87. ALT(DEF_ASM_OP2(movb, 0x88, 0, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG, OPT_EA | OPT_REG))
 88. ALT(DEF_ASM_OP2(movb, 0x8a, 0, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_EA | OPT_REG, OPT_REG))
 89. ALT(DEF_ASM_OP2(movb, 0xb0, 0, OPC_REG | OPC_BWLX, OPT_IM, OPT_REG))
 90. ALT(DEF_ASM_OP2(movb, 0xc6, 0, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_IM, OPT_REG | OPT_EA))
 91. ALT(DEF_ASM_OP2(movw, 0x8c, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_SEG, OPT_EA | OPT_REG))
 92. ALT(DEF_ASM_OP2(movw, 0x8e, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_EA | OPT_REG, OPT_SEG))
 93. ALT(DEF_ASM_OP2(movw, 0x0f20, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_CR, OPT_REG32))
 94. ALT(DEF_ASM_OP2(movw, 0x0f21, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_DB, OPT_REG32))
 95. ALT(DEF_ASM_OP2(movw, 0x0f24, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_TR, OPT_REG32))
 96. ALT(DEF_ASM_OP2(movw, 0x0f22, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REG32, OPT_CR))
 97. ALT(DEF_ASM_OP2(movw, 0x0f23, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REG32, OPT_DB))
 98. ALT(DEF_ASM_OP2(movw, 0x0f26, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REG32, OPT_TR))
 99. ALT(DEF_ASM_OP2(movsbl, 0x0fbe, 0, OPC_MODRM, OPT_REG8 | OPT_EA, OPT_REG32))
 100. ALT(DEF_ASM_OP2(movsbw, 0x660fbe, 0, OPC_MODRM, OPT_REG8 | OPT_EA, OPT_REG16))
 101. ALT(DEF_ASM_OP2(movswl, 0x0fbf, 0, OPC_MODRM, OPT_REG16 | OPT_EA, OPT_REG32))
 102. ALT(DEF_ASM_OP2(movzbw, 0x0fb6, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REG8 | OPT_EA, OPT_REGW))
 103. ALT(DEF_ASM_OP2(movzwl, 0x0fb7, 0, OPC_MODRM, OPT_REG16 | OPT_EA, OPT_REG32))
 104. ALT(DEF_ASM_OP1(pushw, 0x50, 0, OPC_REG | OPC_WLX, OPT_REGW))
 105. ALT(DEF_ASM_OP1(pushw, 0xff, 6, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REGW | OPT_EA))
 106. ALT(DEF_ASM_OP1(pushw, 0x6a, 0, OPC_WLX, OPT_IM8S))
 107. ALT(DEF_ASM_OP1(pushw, 0x68, 0, OPC_WLX, OPT_IM32))
 108. ALT(DEF_ASM_OP1(pushw, 0x06, 0, OPC_WLX, OPT_SEG))
 109. ALT(DEF_ASM_OP1(popw, 0x58, 0, OPC_REG | OPC_WLX, OPT_REGW))
 110. ALT(DEF_ASM_OP1(popw, 0x8f, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REGW | OPT_EA))
 111. ALT(DEF_ASM_OP1(popw, 0x07, 0, OPC_WLX, OPT_SEG))
 112. ALT(DEF_ASM_OP2(xchgw, 0x90, 0, OPC_REG | OPC_WLX, OPT_REGW, OPT_EAX))
 113. ALT(DEF_ASM_OP2(xchgw, 0x90, 0, OPC_REG | OPC_WLX, OPT_EAX, OPT_REGW))
 114. ALT(DEF_ASM_OP2(xchgb, 0x86, 0, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG, OPT_EA | OPT_REG))
 115. ALT(DEF_ASM_OP2(xchgb, 0x86, 0, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_EA | OPT_REG, OPT_REG))
 116. ALT(DEF_ASM_OP2(inb, 0xe4, 0, OPC_BWL, OPT_IM8, OPT_EAX))
 117. ALT(DEF_ASM_OP1(inb, 0xe4, 0, OPC_BWL, OPT_IM8))
 118. ALT(DEF_ASM_OP2(inb, 0xec, 0, OPC_BWL, OPT_DX, OPT_EAX))
 119. ALT(DEF_ASM_OP1(inb, 0xec, 0, OPC_BWL, OPT_DX))
 120. ALT(DEF_ASM_OP2(outb, 0xe6, 0, OPC_BWL, OPT_EAX, OPT_IM8))
 121. ALT(DEF_ASM_OP1(outb, 0xe6, 0, OPC_BWL, OPT_IM8))
 122. ALT(DEF_ASM_OP2(outb, 0xee, 0, OPC_BWL, OPT_EAX, OPT_DX))
 123. ALT(DEF_ASM_OP1(outb, 0xee, 0, OPC_BWL, OPT_DX))
 124. ALT(DEF_ASM_OP2(leaw, 0x8d, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_EA, OPT_REG))
 125. ALT(DEF_ASM_OP2(les, 0xc4, 0, OPC_MODRM, OPT_EA, OPT_REG32))
 126. ALT(DEF_ASM_OP2(lds, 0xc5, 0, OPC_MODRM, OPT_EA, OPT_REG32))
 127. ALT(DEF_ASM_OP2(lss, 0x0fb2, 0, OPC_MODRM, OPT_EA, OPT_REG32))
 128. ALT(DEF_ASM_OP2(lfs, 0x0fb4, 0, OPC_MODRM, OPT_EA, OPT_REG32))
 129. ALT(DEF_ASM_OP2(lgs, 0x0fb5, 0, OPC_MODRM, OPT_EA, OPT_REG32))
 130. /* arith */
 131. ALT(DEF_ASM_OP2(addb, 0x00, 0, OPC_ARITH | OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG, OPT_EA | OPT_REG)) /* XXX: use D bit ? */
 132. ALT(DEF_ASM_OP2(addb, 0x02, 0, OPC_ARITH | OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_EA | OPT_REG, OPT_REG))
 133. ALT(DEF_ASM_OP2(addb, 0x04, 0, OPC_ARITH | OPC_BWLX, OPT_IM, OPT_EAX))
 134. ALT(DEF_ASM_OP2(addw, 0x83, 0, OPC_ARITH | OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_IM8S, OPT_EA | OPT_REGW))
 135. ALT(DEF_ASM_OP2(addb, 0x80, 0, OPC_ARITH | OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_IM, OPT_EA | OPT_REG))
 136. ALT(DEF_ASM_OP2(testb, 0x84, 0, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG, OPT_EA | OPT_REG))
 137. ALT(DEF_ASM_OP2(testb, 0x84, 0, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_EA | OPT_REG, OPT_REG))
 138. ALT(DEF_ASM_OP2(testb, 0xa8, 0, OPC_BWLX, OPT_IM, OPT_EAX))
 139. ALT(DEF_ASM_OP2(testb, 0xf6, 0, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_IM, OPT_EA | OPT_REG))
 140. ALT(DEF_ASM_OP1(incw, 0x40, 0, OPC_REG | OPC_WLX, OPT_REGW))
 141. ALT(DEF_ASM_OP1(incb, 0xfe, 0, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG | OPT_EA))
 142. ALT(DEF_ASM_OP1(decw, 0x48, 0, OPC_REG | OPC_WLX, OPT_REGW))
 143. ALT(DEF_ASM_OP1(decb, 0xfe, 1, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG | OPT_EA))
 144. ALT(DEF_ASM_OP1(notb, 0xf6, 2, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG | OPT_EA))
 145. ALT(DEF_ASM_OP1(negb, 0xf6, 3, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG | OPT_EA))
 146. ALT(DEF_ASM_OP1(mulb, 0xf6, 4, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG | OPT_EA))
 147. ALT(DEF_ASM_OP1(imulb, 0xf6, 5, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG | OPT_EA))
 148. ALT(DEF_ASM_OP2(imulw, 0x0faf, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REG | OPT_EA, OPT_REG))
 149. ALT(DEF_ASM_OP3(imulw, 0x6b, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_IM8S, OPT_REGW | OPT_EA, OPT_REGW))
 150. ALT(DEF_ASM_OP2(imulw, 0x6b, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_IM8S, OPT_REGW))
 151. ALT(DEF_ASM_OP3(imulw, 0x69, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_IMW, OPT_REGW | OPT_EA, OPT_REGW))
 152. ALT(DEF_ASM_OP2(imulw, 0x69, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_IMW, OPT_REGW))
 153. ALT(DEF_ASM_OP1(divb, 0xf6, 6, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG | OPT_EA))
 154. ALT(DEF_ASM_OP2(divb, 0xf6, 6, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG | OPT_EA, OPT_EAX))
 155. ALT(DEF_ASM_OP1(idivb, 0xf6, 7, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG | OPT_EA))
 156. ALT(DEF_ASM_OP2(idivb, 0xf6, 7, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG | OPT_EA, OPT_EAX))
 157. /* shifts */
 158. ALT(DEF_ASM_OP2(rolb, 0xc0, 0, OPC_MODRM | OPC_BWLX | OPC_SHIFT, OPT_IM8, OPT_EA | OPT_REG))
 159. ALT(DEF_ASM_OP2(rolb, 0xd2, 0, OPC_MODRM | OPC_BWLX | OPC_SHIFT, OPT_CL, OPT_EA | OPT_REG))
 160. ALT(DEF_ASM_OP1(rolb, 0xd0, 0, OPC_MODRM | OPC_BWLX | OPC_SHIFT, OPT_EA | OPT_REG))
 161. ALT(DEF_ASM_OP3(shldw, 0x0fa4, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_IM8, OPT_REGW, OPT_EA | OPT_REGW))
 162. ALT(DEF_ASM_OP3(shldw, 0x0fa5, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_CL, OPT_REGW, OPT_EA | OPT_REGW))
 163. ALT(DEF_ASM_OP2(shldw, 0x0fa5, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REGW, OPT_EA | OPT_REGW))
 164. ALT(DEF_ASM_OP3(shrdw, 0x0fac, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_IM8, OPT_REGW, OPT_EA | OPT_REGW))
 165. ALT(DEF_ASM_OP3(shrdw, 0x0fad, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_CL, OPT_REGW, OPT_EA | OPT_REGW))
 166. ALT(DEF_ASM_OP2(shrdw, 0x0fad, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REGW, OPT_EA | OPT_REGW))
 167. ALT(DEF_ASM_OP1(call, 0xff, 2, OPC_MODRM, OPT_INDIR))
 168. ALT(DEF_ASM_OP1(call, 0xe8, 0, 0, OPT_DISP))
 169. ALT(DEF_ASM_OP1(jmp, 0xff, 4, OPC_MODRM, OPT_INDIR))
 170. ALT(DEF_ASM_OP1(jmp, 0xeb, 0, 0, OPT_DISP8))
 171. ALT(DEF_ASM_OP2(lcall, 0x9a, 0, 0, OPT_IM16, OPT_IM32))
 172. ALT(DEF_ASM_OP1(lcall, 0xff, 3, OPC_MODRM, OPT_EA))
 173. ALT(DEF_ASM_OP2(ljmp, 0xea, 0, 0, OPT_IM16, OPT_IM32))
 174. ALT(DEF_ASM_OP1(ljmp, 0xff, 5, OPC_MODRM, OPT_EA))
 175. ALT(DEF_ASM_OP1(int, 0xcd, 0, 0, OPT_IM8))
 176. ALT(DEF_ASM_OP1(seto, 0x0f90, 0, OPC_MODRM | OPC_TEST, OPT_REG8 | OPT_EA))
 177. ALT(DEF_ASM_OP1(setob, 0x0f90, 0, OPC_MODRM | OPC_TEST, OPT_REG8 | OPT_EA))
 178. DEF_ASM_OP2(enter, 0xc8, 0, 0, OPT_IM16, OPT_IM8)
 179. DEF_ASM_OP0(leave, 0xc9)
 180. DEF_ASM_OP0(ret, 0xc3)
 181. DEF_ASM_OP0(retl,0xc3)
 182. ALT(DEF_ASM_OP1(retl,0xc2, 0, 0, OPT_IM16))
 183. ALT(DEF_ASM_OP1(ret, 0xc2, 0, 0, OPT_IM16))
 184. DEF_ASM_OP0(lret, 0xcb)
 185. ALT(DEF_ASM_OP1(lret, 0xca, 0, 0, OPT_IM16))
 186. ALT(DEF_ASM_OP1(jo, 0x70, 0, OPC_TEST, OPT_DISP8))
 187. DEF_ASM_OP1(loopne, 0xe0, 0, 0, OPT_DISP8)
 188. DEF_ASM_OP1(loopnz, 0xe0, 0, 0, OPT_DISP8)
 189. DEF_ASM_OP1(loope, 0xe1, 0, 0, OPT_DISP8)
 190. DEF_ASM_OP1(loopz, 0xe1, 0, 0, OPT_DISP8)
 191. DEF_ASM_OP1(loop, 0xe2, 0, 0, OPT_DISP8)
 192. DEF_ASM_OP1(jecxz, 0xe3, 0, 0, OPT_DISP8)
 193. /* float */
 194. /* specific fcomp handling */
 195. ALT(DEF_ASM_OP0L(fcomp, 0xd8d9, 0, 0))
 196. ALT(DEF_ASM_OP1(fadd, 0xd8c0, 0, OPC_FARITH | OPC_REG, OPT_ST))
 197. ALT(DEF_ASM_OP2(fadd, 0xd8c0, 0, OPC_FARITH | OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0))
 198. ALT(DEF_ASM_OP2(fadd, 0xdcc0, 0, OPC_FARITH | OPC_REG, OPT_ST0, OPT_ST))
 199. ALT(DEF_ASM_OP2(fmul, 0xdcc8, 0, OPC_FARITH | OPC_REG, OPT_ST0, OPT_ST))
 200. ALT(DEF_ASM_OP0L(fadd, 0xdec1, 0, OPC_FARITH))
 201. ALT(DEF_ASM_OP1(faddp, 0xdec0, 0, OPC_FARITH | OPC_REG, OPT_ST))
 202. ALT(DEF_ASM_OP2(faddp, 0xdec0, 0, OPC_FARITH | OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0))
 203. ALT(DEF_ASM_OP2(faddp, 0xdec0, 0, OPC_FARITH | OPC_REG, OPT_ST0, OPT_ST))
 204. ALT(DEF_ASM_OP0L(faddp, 0xdec1, 0, OPC_FARITH))
 205. ALT(DEF_ASM_OP1(fadds, 0xd8, 0, OPC_FARITH | OPC_MODRM, OPT_EA))
 206. ALT(DEF_ASM_OP1(fiaddl, 0xda, 0, OPC_FARITH | OPC_MODRM, OPT_EA))
 207. ALT(DEF_ASM_OP1(faddl, 0xdc, 0, OPC_FARITH | OPC_MODRM, OPT_EA))
 208. ALT(DEF_ASM_OP1(fiadds, 0xde, 0, OPC_FARITH | OPC_MODRM, OPT_EA))
 209. DEF_ASM_OP0(fucompp, 0xdae9)
 210. DEF_ASM_OP0(ftst, 0xd9e4)
 211. DEF_ASM_OP0(fxam, 0xd9e5)
 212. DEF_ASM_OP0(fld1, 0xd9e8)
 213. DEF_ASM_OP0(fldl2t, 0xd9e9)
 214. DEF_ASM_OP0(fldl2e, 0xd9ea)
 215. DEF_ASM_OP0(fldpi, 0xd9eb)
 216. DEF_ASM_OP0(fldlg2, 0xd9ec)
 217. DEF_ASM_OP0(fldln2, 0xd9ed)
 218. DEF_ASM_OP0(fldz, 0xd9ee)
 219. DEF_ASM_OP0(f2xm1, 0xd9f0)
 220. DEF_ASM_OP0(fyl2x, 0xd9f1)
 221. DEF_ASM_OP0(fptan, 0xd9f2)
 222. DEF_ASM_OP0(fpatan, 0xd9f3)
 223. DEF_ASM_OP0(fxtract, 0xd9f4)
 224. DEF_ASM_OP0(fprem1, 0xd9f5)
 225. DEF_ASM_OP0(fdecstp, 0xd9f6)
 226. DEF_ASM_OP0(fincstp, 0xd9f7)
 227. DEF_ASM_OP0(fprem, 0xd9f8)
 228. DEF_ASM_OP0(fyl2xp1, 0xd9f9)
 229. DEF_ASM_OP0(fsqrt, 0xd9fa)
 230. DEF_ASM_OP0(fsincos, 0xd9fb)
 231. DEF_ASM_OP0(frndint, 0xd9fc)
 232. DEF_ASM_OP0(fscale, 0xd9fd)
 233. DEF_ASM_OP0(fsin, 0xd9fe)
 234. DEF_ASM_OP0(fcos, 0xd9ff)
 235. DEF_ASM_OP0(fchs, 0xd9e0)
 236. DEF_ASM_OP0(fabs, 0xd9e1)
 237. DEF_ASM_OP0(fninit, 0xdbe3)
 238. DEF_ASM_OP0(fnclex, 0xdbe2)
 239. DEF_ASM_OP0(fnop, 0xd9d0)
 240. /* fp load */
 241. DEF_ASM_OP1(fld, 0xd9c0, 0, OPC_REG, OPT_ST)
 242. DEF_ASM_OP1(fldl, 0xd9c0, 0, OPC_REG, OPT_ST)
 243. DEF_ASM_OP1(flds, 0xd9, 0, OPC_MODRM, OPT_EA)
 244. ALT(DEF_ASM_OP1(fldl, 0xdd, 0, OPC_MODRM, OPT_EA))
 245. DEF_ASM_OP1(fildl, 0xdb, 0, OPC_MODRM, OPT_EA)
 246. DEF_ASM_OP1(fildq, 0xdf, 5, OPC_MODRM, OPT_EA)
 247. DEF_ASM_OP1(fildll, 0xdf, 5, OPC_MODRM,OPT_EA)
 248. DEF_ASM_OP1(fldt, 0xdb, 5, OPC_MODRM, OPT_EA)
 249. DEF_ASM_OP1(fbld, 0xdf, 4, OPC_MODRM, OPT_EA)
 250. /* fp store */
 251. DEF_ASM_OP1(fst, 0xddd0, 0, OPC_REG, OPT_ST)
 252. DEF_ASM_OP1(fstl, 0xddd0, 0, OPC_REG, OPT_ST)
 253. DEF_ASM_OP1(fsts, 0xd9, 2, OPC_MODRM, OPT_EA)
 254. DEF_ASM_OP1(fstps, 0xd9, 3, OPC_MODRM, OPT_EA)
 255. ALT(DEF_ASM_OP1(fstl, 0xdd, 2, OPC_MODRM, OPT_EA))
 256. DEF_ASM_OP1(fstpl, 0xdd, 3, OPC_MODRM, OPT_EA)
 257. DEF_ASM_OP1(fist, 0xdf, 2, OPC_MODRM, OPT_EA)
 258. DEF_ASM_OP1(fistp, 0xdf, 3, OPC_MODRM, OPT_EA)
 259. DEF_ASM_OP1(fistl, 0xdb, 2, OPC_MODRM, OPT_EA)
 260. DEF_ASM_OP1(fistpl, 0xdb, 3, OPC_MODRM, OPT_EA)
 261. DEF_ASM_OP1(fstp, 0xddd8, 0, OPC_REG, OPT_ST)
 262. DEF_ASM_OP1(fistpq, 0xdf, 7, OPC_MODRM, OPT_EA)
 263. DEF_ASM_OP1(fistpll, 0xdf, 7, OPC_MODRM, OPT_EA)
 264. DEF_ASM_OP1(fstpt, 0xdb, 7, OPC_MODRM, OPT_EA)
 265. DEF_ASM_OP1(fbstp, 0xdf, 6, OPC_MODRM, OPT_EA)
 266. /* exchange */
 267. DEF_ASM_OP0(fxch, 0xd9c9)
 268. ALT(DEF_ASM_OP1(fxch, 0xd9c8, 0, OPC_REG, OPT_ST))
 269. /* misc FPU */
 270. DEF_ASM_OP1(fucom, 0xdde0, 0, OPC_REG, OPT_ST )
 271. DEF_ASM_OP1(fucomp, 0xdde8, 0, OPC_REG, OPT_ST )
 272. DEF_ASM_OP0L(finit, 0xdbe3, 0, OPC_FWAIT)
 273. DEF_ASM_OP1(fldcw, 0xd9, 5, OPC_MODRM, OPT_EA )
 274. DEF_ASM_OP1(fnstcw, 0xd9, 7, OPC_MODRM, OPT_EA )
 275. DEF_ASM_OP1(fstcw, 0xd9, 7, OPC_MODRM | OPC_FWAIT, OPT_EA )
 276. DEF_ASM_OP0(fnstsw, 0xdfe0)
 277. ALT(DEF_ASM_OP1(fnstsw, 0xdfe0, 0, 0, OPT_EAX ))
 278. ALT(DEF_ASM_OP1(fnstsw, 0xdd, 7, OPC_MODRM, OPT_EA ))
 279. DEF_ASM_OP1(fstsw, 0xdfe0, 0, OPC_FWAIT, OPT_EAX )
 280. ALT(DEF_ASM_OP0L(fstsw, 0xdfe0, 0, OPC_FWAIT))
 281. ALT(DEF_ASM_OP1(fstsw, 0xdd, 7, OPC_MODRM | OPC_FWAIT, OPT_EA ))
 282. DEF_ASM_OP0L(fclex, 0xdbe2, 0, OPC_FWAIT)
 283. DEF_ASM_OP1(fnstenv, 0xd9, 6, OPC_MODRM, OPT_EA )
 284. DEF_ASM_OP1(fstenv, 0xd9, 6, OPC_MODRM | OPC_FWAIT, OPT_EA )
 285. DEF_ASM_OP1(fldenv, 0xd9, 4, OPC_MODRM, OPT_EA )
 286. DEF_ASM_OP1(fnsave, 0xdd, 6, OPC_MODRM, OPT_EA )
 287. DEF_ASM_OP1(fsave, 0xdd, 6, OPC_MODRM | OPC_FWAIT, OPT_EA )
 288. DEF_ASM_OP1(frstor, 0xdd, 4, OPC_MODRM, OPT_EA )
 289. DEF_ASM_OP1(ffree, 0xddc0, 4, OPC_REG, OPT_ST )
 290. DEF_ASM_OP1(ffreep, 0xdfc0, 4, OPC_REG, OPT_ST )
 291. DEF_ASM_OP1(fxsave, 0x0fae, 0, OPC_MODRM, OPT_EA )
 292. DEF_ASM_OP1(fxrstor, 0x0fae, 1, OPC_MODRM, OPT_EA )
 293. /* segments */
 294. DEF_ASM_OP2(arpl, 0x63, 0, OPC_MODRM, OPT_REG16, OPT_REG16 | OPT_EA)
 295. ALT(DEF_ASM_OP2(larw, 0x0f02, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_REG | OPT_EA, OPT_REG))
 296. DEF_ASM_OP1(lgdt, 0x0f01, 2, OPC_MODRM, OPT_EA)
 297. DEF_ASM_OP1(lidt, 0x0f01, 3, OPC_MODRM, OPT_EA)
 298. DEF_ASM_OP1(lldt, 0x0f00, 2, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_REG)
 299. DEF_ASM_OP1(lmsw, 0x0f01, 6, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_REG)
 300. ALT(DEF_ASM_OP2(lslw, 0x0f03, 0, OPC_MODRM | OPC_WLX, OPT_EA | OPT_REG, OPT_REG))
 301. DEF_ASM_OP1(ltr, 0x0f00, 3, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_REG)
 302. DEF_ASM_OP1(sgdt, 0x0f01, 0, OPC_MODRM, OPT_EA)
 303. DEF_ASM_OP1(sidt, 0x0f01, 1, OPC_MODRM, OPT_EA)
 304. DEF_ASM_OP1(sldt, 0x0f00, 0, OPC_MODRM, OPT_REG | OPT_EA)
 305. DEF_ASM_OP1(smsw, 0x0f01, 4, OPC_MODRM, OPT_REG | OPT_EA)
 306. DEF_ASM_OP1(str, 0x0f00, 1, OPC_MODRM, OPT_REG16| OPT_EA)
 307. DEF_ASM_OP1(verr, 0x0f00, 4, OPC_MODRM, OPT_REG | OPT_EA)
 308. DEF_ASM_OP1(verw, 0x0f00, 5, OPC_MODRM, OPT_REG | OPT_EA)
 309. /* 486 */
 310. DEF_ASM_OP1(bswap, 0x0fc8, 0, OPC_REG, OPT_REG32 )
 311. ALT(DEF_ASM_OP2(xaddb, 0x0fc0, 0, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG, OPT_REG | OPT_EA ))
 312. ALT(DEF_ASM_OP2(cmpxchgb, 0x0fb0, 0, OPC_MODRM | OPC_BWLX, OPT_REG, OPT_REG | OPT_EA ))
 313. DEF_ASM_OP1(invlpg, 0x0f01, 7, OPC_MODRM, OPT_EA )
 314. DEF_ASM_OP2(boundl, 0x62, 0, OPC_MODRM, OPT_REG32, OPT_EA)
 315. DEF_ASM_OP2(boundw, 0x6662, 0, OPC_MODRM, OPT_REG16, OPT_EA)
 316. /* pentium */
 317. DEF_ASM_OP1(cmpxchg8b, 0x0fc7, 1, OPC_MODRM, OPT_EA )
 318. /* pentium pro */
 319. ALT(DEF_ASM_OP2(cmovo, 0x0f40, 0, OPC_MODRM | OPC_TEST | OPC_WLX, OPT_REGW | OPT_EA, OPT_REGW))
 320. DEF_ASM_OP2(fcmovb, 0xdac0, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
 321. DEF_ASM_OP2(fcmove, 0xdac8, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
 322. DEF_ASM_OP2(fcmovbe, 0xdad0, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
 323. DEF_ASM_OP2(fcmovu, 0xdad8, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
 324. DEF_ASM_OP2(fcmovnb, 0xdbc0, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
 325. DEF_ASM_OP2(fcmovne, 0xdbc8, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
 326. DEF_ASM_OP2(fcmovnbe, 0xdbd0, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
 327. DEF_ASM_OP2(fcmovnu, 0xdbd8, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
 328. DEF_ASM_OP2(fucomi, 0xdbe8, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
 329. DEF_ASM_OP2(fcomi, 0xdbf0, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
 330. DEF_ASM_OP2(fucomip, 0xdfe8, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
 331. DEF_ASM_OP2(fcomip, 0xdff0, 0, OPC_REG, OPT_ST, OPT_ST0 )
 332. /* mmx */
 333. DEF_ASM_OP0(emms, 0x0f77) /* must be last OP0 */
 334. DEF_ASM_OP2(movd, 0x0f6e, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_REG32, OPT_MMXSSE )
 335. DEF_ASM_OP2(movq, 0x0f6f, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_MMX )
 336. ALT(DEF_ASM_OP2(movd, 0x0f7e, 0, OPC_MODRM, OPT_MMXSSE, OPT_EA | OPT_REG32 ))
 337. ALT(DEF_ASM_OP2(movq, 0x0f7f, 0, OPC_MODRM, OPT_MMX, OPT_EA | OPT_MMX ))
 338. ALT(DEF_ASM_OP2(movq, 0x660fd6, 0, OPC_MODRM, OPT_SSE, OPT_EA | OPT_SSE ))
 339. ALT(DEF_ASM_OP2(movq, 0xf30f7e, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_SSE, OPT_SSE ))
 340. DEF_ASM_OP2(packssdw, 0x0f6b, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 341. DEF_ASM_OP2(packsswb, 0x0f63, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 342. DEF_ASM_OP2(packuswb, 0x0f67, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 343. DEF_ASM_OP2(paddb, 0x0ffc, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 344. DEF_ASM_OP2(paddw, 0x0ffd, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 345. DEF_ASM_OP2(paddd, 0x0ffe, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 346. DEF_ASM_OP2(paddsb, 0x0fec, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 347. DEF_ASM_OP2(paddsw, 0x0fed, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 348. DEF_ASM_OP2(paddusb, 0x0fdc, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 349. DEF_ASM_OP2(paddusw, 0x0fdd, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 350. DEF_ASM_OP2(pand, 0x0fdb, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 351. DEF_ASM_OP2(pandn, 0x0fdf, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 352. DEF_ASM_OP2(pcmpeqb, 0x0f74, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 353. DEF_ASM_OP2(pcmpeqw, 0x0f75, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 354. DEF_ASM_OP2(pcmpeqd, 0x0f76, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 355. DEF_ASM_OP2(pcmpgtb, 0x0f64, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 356. DEF_ASM_OP2(pcmpgtw, 0x0f65, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 357. DEF_ASM_OP2(pcmpgtd, 0x0f66, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 358. DEF_ASM_OP2(pmaddwd, 0x0ff5, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 359. DEF_ASM_OP2(pmulhw, 0x0fe5, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 360. DEF_ASM_OP2(pmullw, 0x0fd5, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 361. DEF_ASM_OP2(por, 0x0feb, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 362. DEF_ASM_OP2(psllw, 0x0ff1, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 363. ALT(DEF_ASM_OP2(psllw, 0x0f71, 6, OPC_MODRM, OPT_IM8, OPT_MMXSSE ))
 364. DEF_ASM_OP2(pslld, 0x0ff2, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 365. ALT(DEF_ASM_OP2(pslld, 0x0f72, 6, OPC_MODRM, OPT_IM8, OPT_MMXSSE ))
 366. DEF_ASM_OP2(psllq, 0x0ff3, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 367. ALT(DEF_ASM_OP2(psllq, 0x0f73, 6, OPC_MODRM, OPT_IM8, OPT_MMXSSE ))
 368. DEF_ASM_OP2(psraw, 0x0fe1, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 369. ALT(DEF_ASM_OP2(psraw, 0x0f71, 4, OPC_MODRM, OPT_IM8, OPT_MMXSSE ))
 370. DEF_ASM_OP2(psrad, 0x0fe2, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 371. ALT(DEF_ASM_OP2(psrad, 0x0f72, 4, OPC_MODRM, OPT_IM8, OPT_MMXSSE ))
 372. DEF_ASM_OP2(psrlw, 0x0fd1, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 373. ALT(DEF_ASM_OP2(psrlw, 0x0f71, 2, OPC_MODRM, OPT_IM8, OPT_MMXSSE ))
 374. DEF_ASM_OP2(psrld, 0x0fd2, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 375. ALT(DEF_ASM_OP2(psrld, 0x0f72, 2, OPC_MODRM, OPT_IM8, OPT_MMXSSE ))
 376. DEF_ASM_OP2(psrlq, 0x0fd3, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 377. ALT(DEF_ASM_OP2(psrlq, 0x0f73, 2, OPC_MODRM, OPT_IM8, OPT_MMXSSE ))
 378. DEF_ASM_OP2(psubb, 0x0ff8, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 379. DEF_ASM_OP2(psubw, 0x0ff9, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 380. DEF_ASM_OP2(psubd, 0x0ffa, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 381. DEF_ASM_OP2(psubsb, 0x0fe8, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 382. DEF_ASM_OP2(psubsw, 0x0fe9, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 383. DEF_ASM_OP2(psubusb, 0x0fd8, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 384. DEF_ASM_OP2(psubusw, 0x0fd9, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 385. DEF_ASM_OP2(punpckhbw, 0x0f68, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 386. DEF_ASM_OP2(punpckhwd, 0x0f69, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 387. DEF_ASM_OP2(punpckhdq, 0x0f6a, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 388. DEF_ASM_OP2(punpcklbw, 0x0f60, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 389. DEF_ASM_OP2(punpcklwd, 0x0f61, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 390. DEF_ASM_OP2(punpckldq, 0x0f62, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 391. DEF_ASM_OP2(pxor, 0x0fef, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 392. /* sse */
 393. DEF_ASM_OP2(movups, 0x0f10, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_REG32, OPT_SSE )
 394. ALT(DEF_ASM_OP2(movups, 0x0f11, 0, OPC_MODRM, OPT_SSE, OPT_EA | OPT_REG32 ))
 395. DEF_ASM_OP2(movaps, 0x0f28, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_REG32, OPT_SSE )
 396. ALT(DEF_ASM_OP2(movaps, 0x0f29, 0, OPC_MODRM, OPT_SSE, OPT_EA | OPT_REG32 ))
 397. DEF_ASM_OP2(movhps, 0x0f16, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_REG32, OPT_SSE )
 398. ALT(DEF_ASM_OP2(movhps, 0x0f17, 0, OPC_MODRM, OPT_SSE, OPT_EA | OPT_REG32 ))
 399. DEF_ASM_OP2(addps, 0x0f58, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_SSE, OPT_SSE )
 400. DEF_ASM_OP2(cvtpi2ps, 0x0f2a, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMX, OPT_SSE )
 401. DEF_ASM_OP2(cvtps2pi, 0x0f2d, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_SSE, OPT_MMX )
 402. DEF_ASM_OP2(cvttps2pi, 0x0f2c, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_SSE, OPT_MMX )
 403. DEF_ASM_OP2(divps, 0x0f5e, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_SSE, OPT_SSE )
 404. DEF_ASM_OP2(maxps, 0x0f5f, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_SSE, OPT_SSE )
 405. DEF_ASM_OP2(minps, 0x0f5d, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_SSE, OPT_SSE )
 406. DEF_ASM_OP2(mulps, 0x0f59, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_SSE, OPT_SSE )
 407. DEF_ASM_OP2(pavgb, 0x0fe0, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_SSE, OPT_SSE )
 408. DEF_ASM_OP2(pavgw, 0x0fe3, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_SSE, OPT_SSE )
 409. DEF_ASM_OP2(pmaxsw, 0x0fee, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 410. DEF_ASM_OP2(pmaxub, 0x0fde, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 411. DEF_ASM_OP2(pminsw, 0x0fea, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 412. DEF_ASM_OP2(pminub, 0x0fda, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_MMXSSE, OPT_MMXSSE )
 413. DEF_ASM_OP2(rcpss, 0x0f53, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_SSE, OPT_SSE )
 414. DEF_ASM_OP2(rsqrtps, 0x0f52, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_SSE, OPT_SSE )
 415. DEF_ASM_OP2(sqrtps, 0x0f51, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_SSE, OPT_SSE )
 416. DEF_ASM_OP2(subps, 0x0f5c, 0, OPC_MODRM, OPT_EA | OPT_SSE, OPT_SSE )
 417. #undef ALT
 418. #undef DEF_ASM_OP0
 419. #undef DEF_ASM_OP0L
 420. #undef DEF_ASM_OP1
 421. #undef DEF_ASM_OP2
 422. #undef DEF_ASM_OP3